VEDA PULSE aparat

VedaPulse dijagnostika predstavlja savremenu metodu utvrđivanja funkcionalnog stanja organizma, na osnovu pregleda pulsa. Zasniva se na znanjima koja potiču iz tradicionalnih medicina istoka, prvenstveno Indije i Kine, gde je utvrđivanje zdravstvenog stanja organizma preko pulsa, osnovna dijagnostička metoda.



Takođe, možemo pratiti efikasnost određenih terapijskih modela, bilo integrativnih, tradicionalnih, ili alopatskih, kao i brzinu oporavka organizma posle bolesti ili povrede.

Na osnovu podataka koje dobijemo analizom pulsa, pregledom i anamnezom, utvrđuju se biološki aktivne tačke (akupunkturne tačke) specifične za svakog pacijenta ponaosob. Ovo je od posebnog značaja za akupunkturni tretman, gde se insistira na individualnom pristupu pacijentu.

VedaPulse pregled nema neželjenih efekata i kontraindikacija, bezbolan je i siguran, a pruža mogućnost otkrivanja energetskih disbalansa na vreme, pre nego što dođe do razvoja ozbiljnijih stanja i bolesti.