Moksibustija

Vrsta pelina koji se koristi za proizvodnju Mokse na kineskom je ai ili aicao (艾,艾草), a na japanskom iomogi (蓬). Kineski nazivi za moksibustiju su jiu (灸) ili jiushu (灸術), dok Japanci koriste iste znakove i izgovaraju ih kao kju i kjujutsu.Prvu evropsku knjigu o ovoj terapiji objavio je Herman Bušof (Hermann Buschoff), 1674. godine, a dve godine kasnije pojavilo se i izdanje na engleskom jeziku. U prevodu je on koristio japanski termin „mogusa”. Kako se glas „u“ u ovoj reči slabo čuje, preveo ga je kao „Moksa". Kasniji autori su kombinovali termin „moksa“ sa latinskom rečju combustio (sagorevanje).