HORMONALNI DISBALANSI I AKUPUNKTURA

PERIMENOPAUZA I AKUPUNKTURA
December 30, 2021
BELOVA PARALIZA LICA (FACIJALIS)
December 30, 2021
Prikaži sve

HORMONALNI DISBALANSI I AKUPUNKTURA

Usled različitih faktora sredine, prvenstveno različitih tipova zagađenja, sve su češći hormonalni disbalansi. Najčešći su porećaji u radu štitne žlezde, pankreasa i jajnika. Za sva tri poremećaja je važan multidisciplinarni pristup, koji uključuje saradnju lekara više specijalnosti, ali i promenu stila života. Redovna fizička aktivnost, adekvatna ishrana i dovoljno sna (onog pre ponoći) su neophodni, da bi bilo koja terapija imala efekta, ili, da se uopšte i ne primenjuje.

U velikom broju slučajeva, integrativni pristup terapiji se pokazao kao optimalno rešenje. Uključivanjem akupunture u terapijski protokol, moguće je značajno uticati na poboljšanje psihofizičkog statusa pacijenata, a samim tim i na upotrebu manjih doza neophodnih lekova, ili odlaganje njihove upotrebe.

Akupunktura deluje direktno na neurohumoralnu regulaciju, što za posledicu ima uravnoteženje hormona i stabilizaciju nervnog sistema. Samim tim, poboljšava se san, varenje, manje smo podložni infekcijama, smanjuje se zapaljenje u telu, bolovi u zglobovima, bolje vladamo emocijama.

Ukoliko su hormonalni disbalansi blagi, akupunktura može biti i jedina terapijska metoda, uz adekvatnu ishranu i fizičku aktivnost. Nije kontraindikovana ni kod pacijenata koji su već na nekoj od terapija, tako da je njena primena efikasna i sigurna.