AURIKULOAKUPUNKTURA

NEŽELJENI EFEKTI AKUPUNKTURE ? DA, ALI…
December 30, 2021
Prikaži sve

AURIKULOAKUPUNKTURA

Aurikuloakupunktura je deo tradicionalne akupunkture, i predstavlja metodu ubadanja veoma tankih iglica u ušnu školjku, tj aurikulu. Može se koristiti kao samostalna metoda, ali se najčešće kombinuje sa telesnom akupunkturom.

Zahvaljujući francuskom neurologu, dr Paulu Nogieru, koji se naziva i „ocem aurikuloterapije“, ova metoda je uvedena u savremene medicinske protokole, u terapiji išijalgija.

Zahvaljujući američkom lekaru, dr Michaelu Smith-u, osmišljen je NADA PROTOKOL, koji aurikuloterapiju koristi kod lečenja bolesti zavisnosti, i psihosomatskih bolesti. Obe metode su priznate sredinom sedamdesetih godina 20. veka.

Danas se aurikuloterapija primenjuje rutinski, najčešće u sklopu standardnih akupunkturnih tretmana,koji se individualno prilagođavaju svakom pacijentu.

Pošto se radi sa iglicama za jednokratnu upotrebu, koje su veoma tanke i oštre, prilagođene građi ušne školjke, aurikuloakupunktura je bezbedna i bezbolna metoda, koja se može primenjivati u terapiji svih stanja i oboljenja.